Bilgarantier og kundens verkstedvalg


Et stadig tilbakevendende tema er hvilke rettigheter bileiere har til å velge verksted for service og reservedeler innenfor garanti og reklamasjonsperiode for bilen. I en verden der biler blir mer og mer teknologiske er det viktig å på ny klargjøre hvilke rettigheter du som bileier har.

kle 1731vfacebookv2
Konkurransetilsynet har en gang for alle slått fast at bileiere har rett til å velge verksted og reservedeler når de selv betaler for tjenestene. Likevel prøver bilbransjen seg, og ofte kommuniserer feil til bileier for å beholde ettermarkedet etter bilen er solgt. Eget valg av verksted skal altså ikke automatisk medføre at bileier mister garantirettighetene som følger bilen.

Bileier kan fritt velge verksted. Bileier kan også velge reservedeler så lenge de er av minst samme kvalitet som reservedeler av bilprodusentenes varemerke. En forutsetning er at vilkår om at service og reparasjoner må være utført i henhold til fabrikkens retningslinjer for at garantien skal gjelde. Bileier har en aktsomhetsplikt når det gjelder krav til å dokumentere verkstedarbeid og service utført på hans bil. Om bileier velger et godkjent bilverksted vil dokumentasjonsansvaret ligge på verkstedet og bileier vil ikke har endret ansvar kontra det å bruke merkeverksted.

Hvilke krav til dokumentasjon må bileier/verkstedet fremlegge til bileier?
Bileier må kunne fremlegge dokumentasjon/kvittering for:

-  Utført vedlikehold, reparasjoner og bruk av reservedeler.
-  At arbeidet er utført fagmessig og i henhold til fabrikken/importørens retningslinjer.
-  Skjema hvor verkstedet krysser av på at alle bilprodusentenes – eller importørens servicepunkter er fulgt.
-  Servicehefte der verkstedet har stemplet og signert for at periodisk vedlikehold er gjennomført. Alternativt pålogging og utfylling av digitalt servicehefte.

Det er viktig at bileier har tatt vare på nødvendig dokumentasjon om en reklamasjonssak oppstår, ellers kan garanti bortfalle. Benytt derfor seriøse verksteder som gir nødvendig dokumentasjon.

Hvis eksempelvis bileier ikke kan dokumentere oljeskift etter oppgitt intervall vil det kunne påvirke årsak om bilen får et motorhavari innenfor garanti/reklamasjonsperiode. Da vil produsent kunne bruke dette i argumentasjon omkring årsakssammenheng og garanti vil kunne bortfalle.

Det er viktig at det er årsakssammenheng. Om radio slutter å virke kan ikke produsent skylde på manglende service eller for lange intervaller på oljeskift.
Et seriøst godkjent bilverksted vil ha gode rutiner for all dokumentasjon slik at selve servicen ikke vil bli et problem for bileier. Men om bileier ikke bestiller service og følger med på intervaller vil garantien kunne påvirkes. Dette gjelder i like stor grad om service tas på merkeverksted, men ikke innenfor angitte intervaller.

Som en oppsummering vil vi påpeke at Konkurransetilsynet har konkludert endelig at bileier har fritt verkstedvalg. Konkurransetilsynet ønsker selv å gjøre bileiere bevisste på at de selv kan bestemme verksted uten å miste garantien når de selv betaler. Konkurransereglene skal hindre at bilprodusent eller -importør stiller garantivilkår som fratar deg som bileier denne valgmuligheten.

Sitater fra Konkurransetilsynet:

Bileier bestemmer når de selv betaler:
•             hvilket verksted du vil bruke ved vedlikehold og reparasjoner. Bilprodusent/-importør kan normalt ikke stille garantivilkår med krav om bruk av merkeverksted når du betaler.
•             hvilke reservedeler av godkjent kvalitet verkstedet bruker. Bilprodusent/-importør kan normalt ikke stille garantivilkår med krav om bruk av bilprodusentens egne reservedeler når du betaler.

Offentlig godkjente verksteder kan:
•             tilby vedlikehold, reparasjon og tilstrekkelig dokumentasjon i tråd med bilprodusent og -importørs kvalitetskrav. Det er de samme kvalitetskravene som må oppfylles av uavhengige verksteder og merkeverksteder.
•             tilby bilprodusentens reservedeler, andre originale reservedeler og reservedeler av tilsvarende kvalitet.

Bileier har en reell valgmulighet!
•             Selv om garantivilkår er uklare og gir inntrykk av at du må bruke merkeverksted, skal du likevel kunne bruke andre verksteder.
•             Spør verkstedet du velger om de har kunnskap nok til å vedlikeholde og dokumentere arbeidet på bilen i henhold til garantien.
 

Eldre innlegg