Prosjekt Audi R8 – tilbakeføring til original bil


Kvål Auto er som kjent ikke som bilverksteder flest, og krevende oppdrag tar vi på strak arm. Vår årelange erfaringer med eksotiske biler gjør at vi kan ta på oss det aller meste av utfordringer.

kle 4201web
Prosjektet vi skal beskrive i dette blogginnlegget omhandler en Audi R8 V8 som vår kunde kjøpte ferdig modifisert med doble Rotrex kompressorer. Plutselig sto problemene i kø og etter et verkstedbesøk hos et annet verksted for et girkasse problem som ikke ble løst, fikk eieren «tilfeldigvis» innkalling til å vise bilen hos Statens Vegvesen. Om ikke det var nok så fikk bilen også motorhavari før bilen ble vist. Eieren står da overfor store utfordringer. Bilen ville aldri blitt godkjent slik den var, og med ødelagt motor må noe uansett gjøres. Det neste problemet var at originaldeler ikke medfulgte handelen og tilbakeføring til godkjent originalstand ville blitt kostbart.


Audi R8 ombygging motorbytte

Utfordringer og løsning

Eier kontakter Kvål Auto for rådføring om hvilke muligheter som foreligger. Omfanget av nye deler som behøvdes for å tilbakeføre bilen til originaltilstand, samt bytte av motor gjør prosjektet stort og vanskelig. Det blir derfor besluttet å finn en donorbil da det ikke vil være lønnsomt å kjøpe del for del i tillegg til ny motor. Å finne en Audi R8 donorbil var ikke en enkel sak, men til slutt lykkes eier med å kjøpe en kollisjonsskadet bil med størstedelen av bakparten intakt. Skade på donorbil var i hovedsak i front og var derfor godt egnet til formålet.

Kvål Auto fikk oppdraget med å bygge opprinnelig bil tilbake til originaltilstand basert på deler fra donorbil. Dette er ikke en jobb som alle verksteder kan ta på seg da en R8 er en kompleks midmotor bil.

Selv om en har funnet en donorbil kan en ikke vite 100% sikkert om at motoren er bra, og derfor ble det lagt ned en del arbeid i å få startet motoren i donorbilen før demontering. Det krever litt forberedelser og arbeid, men motoren startet og viste seg å være bra.


Donorbil med kollisjonsskade i front

Utfordringer som krever erfaring og kompetanse

Utfordringer sto i kø, og eksempelvis var bilen som tidligere nevnt kraftig modifisert og helt uten dokumentasjon på jobben. Det betyr i praksis at ikke noe verksted-litteratur kan benyttes, og jobben, herunder demontering, baseres nesten utelukkende på erfaring og kompetanse. Når ledningsnett ikke er originalt, løftefester tatt bort og mange tilleggsmoduler uten dokumentasjon osv. gjorde demontering og utløfting av motor mer krevende en normalt. Demontering av donorbil gikk langt enklere da den var helt original. Etter demontering kommer jobben med å vurdere hvilke deler skal benyttes, gjenbrukes, flyttes eller beholdes. Hvilke deler har minst slitasje osv? Slike vurderinger måtte tas underveis. Lang erfaring med eksotiske biler var nesten en betingelse for å kunne påta seg en slik jobb.

Når motoren er ute av bilen er det viktig å ta nødvendig service når tilgang til servicepunkter er langt enklere en når motor står i bilen. Eksempel på dette er bytte av plugger, slitasjedeler og dynamoreim.


kle 4047 web

Montering av motor i en Audi R8 er ikke første gang for Kvål Auto. Sammen med tilsvarende erfaring fra eksotiske biler som eksempelvis Lamborghini og Porsche var ikke dette noen utfordring for et verksted som elsker slike jobber. Personlig engasjement fra mekanikere som har bil som hobby hjelper også godt. Noen utfordringer med montering av motor måtte løses underveis som eksempelvis ledningsnett ikke var direkte kompatibelt.

Etter montering av ny motor og ECU fra donorbil oppstår det alltid en kjent problemstilling der motorstyring ikke snakker med startsperre. Dette ble satt opp og kodet om slik de var kompatible med hverandre.
 
Oppstart og prøvekjøring
 
Bilen ble deretter startet opp og bilenes eksterne deler som eksos og fanger og paneler ble montert. Frisk ny bensin, oljer og kontroll av nivåer ble utført og først nå kunne bilen prøvekjøres. Om det var kritiske feil måtte disse rettes omgående. Alt var som forventet og bilen ga en god kjøreopplevelse og fungerte nøyaktig slik den skulle.

Bilen ble deretter godkjent hos Statens Vegvesen og levert tilbake til eier.


kle 4224web

Modifisering av biler og godkjenning

Til ettertanke ønsker Kvål Auto å poengtere at det er viktig å ha fokus på å få all modifisering av biler godkjent for å unngå slike problemer. Om en likevel velger å gå egne veier, ta godt vare på alle originaldeler som byttes ut slik bilen kan tilbakeføres til originaltilstand, både med tanke på godkjenning på et senere stadium, men også for å beholde annenhåndsverdi ved salg.

Tekst og foto: Kjetil Kleppe v/ Megabite 
Bildegalleri ombygging Audi R8

Eldre innlegg