Kvål Auto blogger om aktuelle saker og testkjører spesielle biler. Følg med på KvålBloggen

Med fokus på tuning av biler

Kompetanse er nøkkelordet

Tuning i grøftekanten, eller på kvalifisert verksted?


Det er en økende trend med mobile tuningenheter som reiser rundt i Norge og tuner biler langs veien på avtalt sted til ofte kunstig lave priser, eller private garasjer som tilbyr tuning. Vi vil i denne artikkelen belyse kompleksiteten rundt tuning av biler og realiteten bak deler av en nokså lyssky virksomhet.

kle 9523
Først av alt er det viktig å opplyse at en må være godkjent bilverksted for å kunne arbeide med bilens styreenheter, enten å bytte selve boksen eller å gjøre endringer og oppdatere programvare.

Når et verksted har tunet din bil og du betaler rekningen. Hva er det egentlig du betaler for? Verkstedet tar betalt for tiden de bruker, men den største delen av fakturaen er programvare til bilens styringsenhet (ECU) som er laget unikt for din bilmodell. For å illustrere kompleksiteten bak programvaren kan vi nevne at når en bilprodusent slipper en ny modell på markedet har det sittet 20 programmerere og jobbet med programvaren for bilen i over et halvt år. Det er da lett å tenke seg til hvilken kompetanse det kreves av de selskapene som i ettertid skal optimalisere programvaren for å øke ytelsen uten det får noen negative konsekvenser. Programvaren er ikke kun en fil som byttes, men hele programvaren når en tuner en bil.
KLE_9483small
Programvaren er en varekostnad for verkstedet som må kjøpe denne av ulike leverandører. Et seriøst bilverksted vil aldri benytte programvare med kjente feil, eller egenskaper som på sikt ødelegger, eller gir bilen negative egenskaper en ikke ønsker i bilen som eksempelvis dårligere dårligere start, høyere forbruk og redusert levetid på komponenter. Eksempelvis så Kvål Auto bruker mye ressurser hvert eneste år på å finne riktige leverandører som de samarbeider tett med gjennom hele året. De tester og måler effekt i dyno-benk og danner seg et stort erfaringsgrunnlag for å kunne gi de beste rådene og levere den beste tuningen.

Noen aktører opererer med svært lave priser, ofte lavere enn programvaren koster for et verksted i innkjøp. Da har vi ikke overhode kalkulert arbeidsmengden som ligger bak en tuning. Når vi gransker biler som har blitt tunet hos slike leverandører avdekkes det ofte pirat programvare fra Polen eller Tyrkia ol. Programvaren har ikke samme kvalitet, og selv om de i noen tilfelle gir økt ytelse på papiret men da gjennom ytelseskurver som ikke alltid passer egenskapene til bilen. Det å ha en bil som gir en bratt effektkurve som avtar lenger oppe i turtallsregisteret, kontra en mer lineær kurve med effektøkning over hele turtallsregisteret er stor forskjell i opplevelse av bilen. Ytelse på papiret kontra den virkelige verden skiller ofte et seriøst og dyktig tuningsselskap fra de useriøse. Det å kunne skille mellom god og dårlig programvare for din bil er noe du behøver kvalifisert personell til for å kunne få riktige råd. Chiptuing av biler skal føre til at du får en bedre programvare en den originale, ikke bare effekt alene. 
kle 9509smallSelv om det er teknisk mulig, vil vi ikke anbefale å tune din bil fra en mobil enhet. Årsaken er at kompleksiteten rundt en tuning krever verkstedsutstyr som en ikke vil få mindre enheter. Når en bil er hos Kvål Auto for tuning er vi ansvarlig for bilen under hele prosessen. Vi prøvekjører bilen før og etter og kan måle effekten i egen dynobenk om ønskelig og utfører alltid en full diagnose på bilen først. Selve tuningprosessen krever at bilen har konstant og høy spenning til selve programmeringen, om ikke kan det gå galt. Styreenheter er ofte limt sammen og krever utstyr for å åpne dem for enkelte bilmerker uten å ødelegge den. Denne prosessen krever utstyr og høy kompetanse i et kontrollert miljø.

En ting som er viktig å presisere er at en seriøs leverandør lager unike filer ut fa programvaren til bilen, ikke kun en fil kopiert fra en server på Internett.
Hva skjer om motorlampen lyser etter endt tuning? Har den mobile leverandøren diagnoseverktøy for å finne feilen og kompetanse til dette? Hva når motorlampen lyser dagen etter en tuning. Hvor er leverandøren da?
Skulle du få problem med Statens Vegvesen etter en software oppgradering av din bil vil du alltid kunne komme tilbake til et seriøst verksted for å få satt bilen tilbake til original programvare. Dette kan være en seriøs utfordring om din leverandør har kjørt til en annen del av landet, og ikke har systemer for å gjøre
dette. Kvål Auto tilbyr gratis tilbake stilling til original Software innen 12 mnd. ved bestilling av tuning til ny bil.

Som vi har omtalt tidligere er Software en svært viktig del av nye biler. Har du en nyere bil, tenk over alt som kontrolleres av styreenheten og hvor mye arbeid som ligger bak hos bilprodusentene. Den jobben som utføres hos de beste tuningsselskapene er intet annet en imponerende der de kan optimalisere og øke ytelse og redusere forbruk samtidig som bilen er minst like kjørbar. Ikke velg en leverandør som ikke er der om noe går galt etter tuning, eller du behøver å få bilen tilbake til original stand. Tenk også over kvaliteten på programvaren som tilbys. Be om dokumentasjon og hvem som står bak. De seriøse leverandørene gir ikke bort programvaren sin nesten gratis.
ferdig_bokser
Bildet viser en styringsenheter til BMW. Til venstre er ny og den til høyre er ødelagt etter mislykket tuning forsøk. 

Eldre innlegg